Vi är stolta över att ha publicerat Sveriges första vetenskapliga studie som utvärderar vår specifika KBT-metod. Detta framhäver vår ambition: att erbjuda behandlingsinsatser som grundas på kunskap, forskning, förnyelse och ständiga förbättringar. Därmed är det en självklar del i vår verksamhet att bedriva egen systematisk forskning – i samverkan med akademiska lärosäten – för att utvärdera vår behandlingsmodell och fördjupa vår kunskap om den.

Sedan 2014 samarbetar vi med Högskolan Väst för att bidra till att skapa evidensbaserad praktik inom beroendevården. 

Genom hög kompetens för vi samman klinisk tillämpning och akademisk lärande för att utveckla befintliga metoder samt generera nya.

 

Så här började det

Vi påbörjade våra första steg 2014 då vi inledde samarbetet med professor Nora Kerekes på Högskolan Väst. Efter många möten och långa diskussioner påbörjades ett noggrant arbete för utformningen av en forskningsplan som skulle kunna generera flertalet studier i ämnet. Datainsamlingen från klienterna i öppenvården påbörjades samma år och efter många analyser och utkast så ledde det så småningom till antagandet för publicering i en ”peer reviewed” vetenskaplig tidskrift. En lärorik resa som inneburit mycket efterforskning, reflektion och diskussioner kring ämnet. Vår nästa studie planeras i skrivande stund och kommer behandla anknytningens effekt på utfallet av behandlingsresultat.

Forskning och utveckling - påverkan i teamet

Vår forsknings- och utvecklingsarbete stimulerar och stödjer medarbetarna till en evidensbaserad praktik som formar framtida behandlingsmetoder. Forskning genererar nyfikenhet och kreativitet hos våra medarbetare, vilket används i vårt arbete med ständiga förbättringar som leder till hållbar, klientcentrerad, holistisk och professionell vård. När vi utvecklar kunskapen kan våra medarbetare ge bättre vård- och omsorg till våra klinter.

Deltagarna

Studien genomfördes mellan 2014 och 2017 med syfte att utvärdera en KBT-baserad integrerad intensiv öppenvårdsbehandling för personer med substansrelaterade syndrom.
Alla deltagare (18 män och 17 kvinnor) genomgick en komplett fyra månaders KBT baserat gruppbehandling i AGERA. Datainsamlingen skedde vid inskrivning till och vid utskrivning från AGERA. Självklart med full insyn och medgivande från deltagarna enligt alla de etiska regler som råder vid forskning.

Resultat

Studiens resultat – som alltså är först i Sverige som utvärderar en KBT-baserad integrerad intensiv öppenvårdsbehandling - betonar effektiviteten och värdet av att genomföra integrerade behandlingsprogram i stället för sekventiella eller parallella behandlingsprogram för patienter med substansrelaterad syndrom


 


Vår forskningsområden