Stödboende

Stödboende och träningslägenhet

Stödboende

Våra stödlägenheter i Borås riktar sig till klienter med beroende/missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa som behöver boende med någon form av stöd och/eller behandling.

På boendet erbjuds inga behandlingar även om större delen av personalen genomgått KBT-grund, MI, ÅP mm. Utan behandling erbjuds på vår psykoterapimottagning på Torggatan 19 i Borås.

Stödlägenhet i ordinärt boende

Syftet med stödlägenhet i ordinärt boende är att individen ska kunna behålla sitt boende och vid behov få stöd att bryta isolering, få struktur i vardagen och öka den enskildes självständighet och livskvalitet. Personalen engagerar och motiverar placerade till att medverka. Han eller hon planerar och vid behov även genomför vardagssysslor tillsammans med den placerade. Personalen arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. Insatserna kan vara allt från dagliga till att omfatta enbart punktinsatser

Problematik: Substansrelaterad problematik, Psykosocial problematik, Relationsproblem/ -störningar, Självskadebeteende, Sociala problem, Trauma, Tvångssyndrom - OCD, Ångesttillstånd, Bipolär sjukdom, Borderline, Fobier/ depressioner, Kost och vikt, Personlighetsstörning, Posttraumatisk stress - PTSD, Ätstörningar

Stödlägenheterna skall vara fritt från droger och andra berusningsmedel.

FÖRUTSÄTTNINGAR

De som bor i vår stödlägenhet följer samma regler och förutsättningar som i vilken hyreslägenhet som helst. Det handlar till exempel om att vara rädd om lägenheten och att inte störa grannar etc. AGERA har några extra regler och förutsättningar som gäller de som bor i stödlägenhet:

Nykter och drogfrihet är ett krav.

Det är endast den placerad som bor i lägenheten om inget annat avtalats. Man ansvarar för att sina besökare följer samma regler och förutsättningar som man själv.

AGERAs personal har extranyckel till din lägenhet, som vi använder vid oro för den placerad eller lägenheten.

Vi tillåter inte rökning och husdjur i stödlägenhet.

Man kan inte ta över hyresavtalet, utan lämnar tillbaka stödlägenheten när ens insats avslutas.

I vår psykoterapimottagning erbjuder vi bl.a:

 • Psykoedukation (patient utbildning)
 • Mindfulness
 • Känsloreglering 
 • Beroendelära
 • Gruppterapi (KBT)
 • Gruppintervention 
 • Livskompassen
 • Gemensam aktivitet
 • Akupunktur (Sömnreglering och smärta reducering)
 • MI-samtal
 • Kognitiv beteendeinriktade psykoterapi
 • KBT baserad återfallsprevention

Boende

 • Tillsyn
 • ADL träning
 • Utandningsprov och drogtester
 • Hushållning
 • Aktivitetsplanering
 • Kostrådgivning

Vision

Vi på AGERA har som vision att kunna hjälpa så många som möjligt och vara en pålitlig och långsiktig samarbetspartner för socialtjänster runt om i landet. Därför vill vi erbjuda bra priser och en hög tillgänglighet och service. Vi erbjuder hämtning och transporter till självkostnadspris för den boende.

Vi kan också hjälpa de placerade att söka egna lägenheter, vilket blir aktuellt efter boende i våra träningslägenheter. .

Är ni i behov av öppenvårdsinsatser eller träningslägenheter i er kommun? Kontakta oss så berättar vi mer.