Vi har avtal med Göteborgs stad och kommer starta vår verksamhet 15e februari 2022


AGERA-h
emtjänst utför individuellt behovsprövade insatser i form av personlig omvårdnad och service i din bostad. Med personlig omvårdnad avses de insatser som behövs för att tillgodose dina fysiska, psykiska eller sociala behov. 

Insatserna skall stärka din förmåga att klara dig själv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.  

Du kan ansöka om hemtjänst genom att ringa en biståndshandläggare.

Möjligheterna att få hjälp bestäms med stöd av socialtjänstlagen och det är denna hjälp som kallas bistånd. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
 
Vad hemtjänsten kan hjälpa till med
Utifrån de behov du har kan du till exempel få hjälp med

  • tvättning och städning (fönsterputsning ingår)
  • inköp
  • måltider
  • personlig omvårdnad (på- och avklädning, personlig hygien och duschning)
  • förflyttning
  • telefonservice.

Hemtjänsten arbetar alla dagar hela året inklusive alla helgdagar.

Här kan du lämna dina synpunkter, klagomål, förslag osv.